Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2015

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

/

Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2015

22 Δεκεμβρίου 2015

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24/02/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 03/03/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


3η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14/04/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24/06/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ηπείρου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου στις 27,28 και 29 Ιουνίου για τη διοργάνωση των θεσμικών εορταστικών εκδηλώσεων <<ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΙΚΑ 2015>>


5η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14/07/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


6η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14/09/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος Δ/νσης Οδοποιίας Δήμου Θεσσαλονίκης <<Παρεμβάσεις στη Δασική οδό Αγαθουπόλεως>>


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Κανονισμός λειτουργίας πανηγύρεων με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών, στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διόρθωση του πίνακα επικειμένων και την αποζημίωση των επικειμένων ( περιφράξεων,δεντρων κλπ), ιδιοκτησιών επί της οδού Ιπποκράτους της ΔΕ Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διόρθωση του πίνακα επικειμένων και την αποζημίωση των επικειμένων ( περιφράξεων,δεντρων κλπ), ιδιοκτησιών επί της οδού Ιπποκράτους της ΔΕ Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στο Ο.Τ. 4 που περικλείεται από τις οδούς Π.Τσαλδάρη - Αγ.Λαύρας - Γρηγορίου Ε - Ανδρέα Δημητρίου της ΔΕ Νεάπολης, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Νηπιαγωγείου σε εκτέλεση της με αρ.2607/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό του ίδιου, ως χώρο Νηπιαγωγείου


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της αρ.πρωτ 33384/22-7-2015 αίτησης των κ.κ. Άννας-Αγνής Παπαδημητροπούλου κ.λ.π. που αφορά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού στοιχείου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος ¨ Χώρου εθνικού παιδικού σταθμού και χώρου πρασίνου¨ και την μετατροπή τους σε οικοδομήσιμους χώρους πρασίνου και την μετατροπή τους σε οικοδομήσιμους χώρους σε συμμόρφωση της με αρ. 2496/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στα Ο.Τ.10 και Ο.Τ.11 μεταξύ των οδών Ελλησπόντου,Ρήγα Φερραίου και Κύπρου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης


7η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/10/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Γοργοποτάμου αρ.17 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Παναγή Τσαλδάρη για την πραγματοποίηση υποδοχής και λιτάνευσης Ιερών Λειψάνων των τοπικών μας Αγίων


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα Γρηγορίου Ε αριθ. 9 στην Δημοτική Ενότητα Νεεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα στην οδό Κύπρου αρ. 22 της Δημοτικής Ενότητασς Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Διατύπωση Απόψεων-Γνωμοδότηση επί του θέματος: Σημειακή τροποποιήση νησίδων στη συμβολή των δημοτικών οδών Λεχόβου και Ανθέων με σκοπό την ανακατεύθυνση επιφανειακής ροής ομβρίων υδάτων


8η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/11/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην Αριστάρχου της Δ.Ε. Συκεών για την κατασκευή Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος του δημότη κ. Τσιμεντερίδη Γεωργίου για τοποθέτηση οριοδεικτών(κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κρήτης 7(είσοδος οικίας) στην Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Βενιζέλου στη Δ.Ε. Νεάπολης την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μουδανιών στη Δ.Ε. Νεάπολης από την Παρασκευή 18 έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Όχι στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015


9η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/12/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Στοιχεία για τη σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων έτους 2014 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος του δημότη κ. Σεράκη Στέλιου για τοποθέτηση οριοδεικτών(κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως & Ορφέως(τομή πεζοδρομίων) στην Δ.Ε. Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος της δημότισσας κ. Χατζοπούλου Κυράνθη για τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Επταπυργίου 159 & Σπάρτης (πρατήριο υγρών καυσίμων) στην Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος της δημότισσας κ. Στέλλας Τσόκου για τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αθ. Διάκου 21 πεζόδρομος Ιωαννίνων (είσοδος πεζόδρομου) στην Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Διόρθωση της υπ. αρ. 82/2015 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τους δικαιούχους αποζημίωσης της με αριθμό κτηματογράφησης 040101 ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. Γ 132, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της ερυθράς της οδού Ρωμανού του Μελωδού ανατολικά του Ο.Τ. Γ427 στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Ρήγα Φεραίου της Δ.Ε. Νεάπολης για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου