Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κατά το έτος 2020

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΣΥΚΕΩΝ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κατά το έτος 2020

30 Δεκεμβρίου 2020

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 29/01/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. SIMONI KRISTINA του PANAJOT, για το κατάστημα της «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», εντός του περιαστικού άλσους, περιοχή Δενδροφυτείας, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ, για το κατάστημα του «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ», στην οδό Ρήγα Φεραίου 112, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΘΩΜΑΪΔΗ Ο.Ε.» για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην οδό Επταπυργίου 63 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΠΡΑΝΔΕΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», στην οδό Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 112, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της κ. Μουτσολάρη Φλώρας για το κατάστημα της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην οδό Ρήγα Φεραίου 28 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», στην οδό Μεσολογγίου 42, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 19/02/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Συκεών (αρ. πρωτ. αιτ. 1814/23-01-2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την ίδρυση νέας Λαϊκης Αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


Αποσύρθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή ξερού δένδρου εντός του Δημοτικού κολυμβητηρίου Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΥΚΕΩΝ Α.Ε.», για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ», στην οδό Επταπυργίου 82Α, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΜΠΑΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», στην οδό Επταπυργίου 82Β, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην οδό Ρήγα Φεραίου 139, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 04/03/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΠΑΡ», στην οδό Ρήγα Φεραίου 177, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρίας «Ν. ΧΑΛΚΙΔΗΣ-Σ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ Ο.Ε.», για το κατάστημα της «ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», στην οδό Επταπυργίου 69, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


4η διά περιφοράς συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 13/04/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Συκεών (αρ. πρωτ. αιτ. 2594/30-01-2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Επταπυργίου αρ. 59, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (αρ. αίτησης 2311/28-01-2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Ιουστινιανού της Δ.Ε. Συκεών για εργασίες Ύδρευσης


5η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 27/05/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Συκεών (αρ. πρωτ. αιτ. 7419/24-03-2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Υετίωνος αρ. 10, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (αρ. αίτησης 6410/09-03-2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα δημότη για τον υποβιβασμό στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΚΟΝΤΟΣΟΓΛΟΥ 10 - Δ.Ε. Συκεών, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος - έξοδος στο κατάστημά "ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ & ΤΡΟΧΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ’’


6η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 25/06/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Σουλίου έναντι 12-14, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 146, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


7η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 27/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Δαούτη Βενιαμίν Μιχαήλ του Μιχαήλ Αριστομένη, για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», στην οδό Επταπυργίου 1, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για λήψη προσωρινών κυκλοφορικών μέτρων στις οδούς Δαβάκη, Φερών και Αίνου της Δ.Ε. Συκεών για εργασίες επέκτασης Φυσικού Αερίου


8η διά περιφοράς συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 06/08/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την Έγκριση Νέων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στις οδούς Επταπυργίου, Μπότσαρη, Ομήρου, Σπάρτης, Μιαούλη, Κανάρη, Στάντζου, Β. Ηπείρου, Ελύτη, Σολωμού, Καποδιστρίου, Οδ.&Απ. Φωκά, Μπιζανίου, Βερμίου, Αραπίτσας, Καστοριάς, Μαραθώνος, Αγν. Στρατιώτη, Βασ. Ρώτα, Λεχόβου, Μανδηλαρά, Πρεμετής, Ρ. Φεραίου, Κ.Κούν, Μεγάρων, Σαλαμίνος, Κομνηνών, Βιτσίου, Αργυροκάστρου, Ηλέκτρας Αποστόλου Ηλέκτρας, Δοξάτου, Μπουμπουλίνας, Παναγούλη, Μεγάρων, Τσαρουχά, Ελευσίνος, Παπανικολή, Περαίας, Έλλης, Τεπελενίου, Παπαφλέσσα, Χορτιάτη, Καλπακίου, Επιδαύρου, Μυκηνών, Λασάνη, Ιερολοχιτών, Δραγατσανίου, Φιλ. Εταιρείας και Μουργκάνας για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


9η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 30/09/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για λήψη προσωρινών κυκλοφορικών μέτρων στην οδό Παπαναστασίου της Δ.Ε. Συκεών για εργασίες επέκτασης Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας ΣΟΥΣΑΚΙ ΕΕ, για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», στην οδό Επταπυργίου 75, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ Ι. –ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ Π. Ε.Ε., για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην οδό ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 44, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου ΔΕ Συκεών (αρ. αίτησης 17119/28-07-2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου ΔΕ Συκεών (αρ. αίτησης 20149/02-09-2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Βίτσι έναντι 15Β, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


10η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 21/10/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


11η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 25/11/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στην Πλατεία του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών


12η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών στις 30/12/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών «ΚΕΥΝΣ», χώρων του δημοτικού κτιρίου «ΚΗΦΗ Περγάμου» επί της Μεσολογγίου 54 και Περγάμου, στη Δ.Ε. Συκεών