Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων κατά το έτος 2013

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΠΕΥΚΩΝ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων κατά το έτος 2013

24 Δεκεμβρίου 2013

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Πέμπτη 17/01/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων τη Δευτέρα 04/03/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τρίτη 19/03/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τετάρτη 27/03/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τρίτη 02/04/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τρίτη 09/04/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τρίτη 23/04/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τρίτη 21/05/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)


9η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων τη Δευτέρα 27/05/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Γνωµοδότηση για την έγκριση της Ά φάσης µελέτης: "Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων"


10η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Παρασκευή 14/06/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Πρέγκριση Ίδρυσης Καταστήµατος της εταιρείας "ΚΟΚΟΒΙ∆ΗΣ-ΜΑΡΑΓΚΟΣ-ΣΚΑΡΛΟΣ Ο.Ε.", "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) - ΙΝΤΕΡΝΕΤ" στην οδό Γ.Παπανικολάου αρ86Β, στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του Τσίκα Ιωάννη του Αναστασίου για το κατάστηµα του "ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ" στην οδό Γ.Παπανικολάου αρ.65, στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του Τσίκα Ιωάννη του Αναστασίου για το κατάστηµα του "ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ" στην οδό Γ.Παπανικολάου αρ.65, στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


11η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τρίτη 02/07/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση δωρεάν χρήσης ∆ηµοτικών κτιρίων στην Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.


12η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τρίτη 16/07/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της Γ.ΤΣΟΥΜΑΣ-Κ.ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Ο.Ε. για το κατάστηµα της "ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ,ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ∆ΙΚΟ µε παρασκευαστήριο για τις ανάγκες του καταστήµατος,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" επί της οδού Γ.Παπανικολάου αρ.25, στην ∆ηµοτική Ενότητα Πευκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της Γ.ΤΣΟΥΜΑΣ-Κ.ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Ο.Ε. για το κατάστηµα της "ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ,ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ∆ΙΚΟ µε παρασκευαστήριο για τις ανάγκες του καταστήµατος, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" επί της οδού Γ.Παπανικολάου αρ.25, στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Ακύρωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήµατος της Γ.ΤΣΟΥΜΑΣ-Κ.ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Ο.Ε. για το κατάστηµα της "ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ,ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ∆ΙΚΟ µε παρασκευαστήριο για τις ανάγκες του καταστήµατος, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" επί της οδού Γ.Παπανικολάου αρ.25, στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήµατος της εταιρείας ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. για το κάταστηµα της "ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ µέσα σε κατάστηµα ΨΙΛΙΚΩΝ" επί της οδού Λ.Παπανικολάου αρ.13, στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


13η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων τη Δευτέρα 26/08/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Ακύρωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήµατος, του Σιµινά Βασιλείου του Στέργιου για το κατάστηµα του "ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ για περαστικούς", στην Οδό Γ.Παπανικολάου αρ.81 στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών, λόγω αντικατάστασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ.Μπακόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, για το κατάστηµα του "ΠΙΤΣΑΡΙΑ" επί της οδού Γ.Παπανικολάου αρ.64 στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ.Μπακόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, για το κατάστηµα του "ΠΙΤΣΑΡΙΑ" επί της οδού Γ.Παπανικολάου αρ.64 στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ.Κεσίση ∆ηµητρίου του Ιωάννη για το κατάστηµα του "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ" επί της οδού Γ.Παπανικολάου αρ.65 στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ.Κεσίση ∆ηµητρίου του Ιωάννη για το κατάστηµα του "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ" επί της οδού Γ.Παπανικολάου αρ.65 στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήµατος της "ΣΥΛΛΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." ως κατάστηµα "ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" στην οδό Λ.Παπανικολάου αρ.18 της ∆ηµοτικής Ενότητας Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


14η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τετάρτη 28/08/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος 2014


15η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τετάρτη 25/09/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφαση για την Ακύρωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήµατος, του Καραντώνη Αντώνιου του Κωνσταντίνου για το κατάστηµα του "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ" που βρίσκεται στην οδό Γ.Παπανικολάου αρ.60, στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών, λόγω αντικατάστασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της κ.Σαρρή ∆ήµητρας του Ζαφειρίου για το κατάστηµα της "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ" επί της οδού Γ.Παπανικολάου αρ.60 στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της κ.Σαρρή ∆ήµητρας του Ζαφειρίου για το κατάστηµα της "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ" επί της οδού Γ.Παπανικολάου αρ.60 στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


16η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Πέμπτη 10/10/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήµατος του Μπρατή Αναστάσιου για το κάταστηµα του "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ" επί της οδού Λ.Παπανικολάου αρ.116, στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


17η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τετάρτη 23/10/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήµατος της Πελτέκη Μαρίνας για το κατάστηµα της "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" επί της οδού Μαβίλη αρ.4 στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


18η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τετάρτη 30/10/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Γνωµοδότηση και πρόταση χωροθέτησης για την οργάνωση πανηγύρεων µε την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισµό των χώρων του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Πρόταση για την εκµίσθωση των στεγάστρων των στάσεων αναµονή επιβατών των λεωφορειακών γραµµών του Ο.Α.Σ.Θ., µε σκοπό την διαφηµιστική τους εκµετάλλευση


19η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τρίτη 12/11/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήµατος της Μ.Κεραµυδά-Χ.Πουρσανίδου Ο.Ε. για το κατάστηµα "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ-ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΑ ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΨΙΛΙΚΑ-ΖΑΧΑΡΩ∆Η-ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ-ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" στην οδό Λ.Παπανικολάου αρ.86B της ∆ηµοτικής Ενότητας Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


20ή τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τετάρτη 11/12/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήµατος της ΤΣΑΚΟΥΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για το κατάστηµα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ "ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ" που βρίσκεται στην οδό Λεωφ.Γ.Παπανικολάου αρ.98 της ∆ηµοτικής Ενότητας Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


21η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πεύκων την Τρίτη 24/12/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήµατος του Μαργαριτίδη Νικολάου του Παναγιώτη για το κατάστηµα "ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ", στην οδό Γ.Παπανικολάου αρ.95 στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της εταιρείας ΚΟΚΟΒΙ∆ΗΣ-ΜΑΡΑΓΚΟΣ-ΣΚΑΡΛΟΣ Ο.Ε. για το κατάστηµα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" στην οδό Γ.Παπανικολάου αρ.86Β, στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παράταση Ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων της εταιρείας ΚΟΚΟΒΙ∆ΗΣ-ΜΑΡΑΓΚΟΣ-ΣΚΑΡΛΟΣ Ο.Ε. για το κατάστηµα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" στην οδό Γ.Παπανικολάου αρ.86Β, στην ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων, του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών