Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης κατά το έτος 2013

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης κατά το έτος 2013

18 Δεκεμβρίου 2013

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 16/01/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 19/02/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 08/04/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)


5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 25/04/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)


6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 22/05/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 12/06/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 02/07/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)


9η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 29/08/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)


10η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 29/08/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


11η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 30/09/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)


12η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 21/10/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)


13η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 20/11/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)


14η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης στις 18/12/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)