Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2022

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2022

21 Οκτωβρίου 2022

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 25/01/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την Οικονομική ενίσχυση κατοίκου ΔΕ Αγίου Παύλου


2η τακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 28/02/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρίας ΑΝΤΑΒΑΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ και ΣΙΑ Ε.Ε., για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην οδό Λεωφόρου ΟΧΙ 5, στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


3η τακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 22/03/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση κατά παρέκκλιση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα


4η τακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 27/04/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ», του κ. ΒΟΥΡΓΟΥΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, στην οδό Πελοποννήσου 4, στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


5η τακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 30/06/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


6η διά περιφοράς συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 26/07/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΚΕ, στη Λεωφόρο Όχι 27, στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλο


7η διά περιφοράς συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 25/08/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας NORMA CAFE ΕΕ, στη Λεωφόρο Όχι 25, στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου


8η ανοιχτή συνεδρίαση (διαβούλευση) του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 04/10/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΘΕΜΑ 1ο: Ανοικτή διαβούλευση-Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023


9η τακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 21/10/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


10η τακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 13/12/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας NORMA CAFE ΕΕ, στη Λεωφόρο Όχι 25, στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 21/10/2022