Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2015

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Δ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

/

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου κατά το έτος 2015

27 Νοεμβρίου 2015

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 04/02/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 03/04/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


3η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 11/06/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του ΒΟΥΡΓΟΥΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για το κατάστημά του «ΤΑΒΕΡΝΑ» στην οδό Πελοποννήσου αρ. 4, Αγ. Παύλος, για 3 έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 16

Παράταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του ΒΟΥΡΓΟΥΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Κωνσταντίνου, για το κατάστημά του «ΤΑΒΕΡΝΑ» επί της οδού Πελοποννήσου αρ. 4, στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 17

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Αναστασίου, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΟΥΖΕΡΙ» στην οδό Ειρήνης αρ. 1, Αγ. Παύλος, για 3 έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 18

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΟΥΖΕΡΙ» επί της οδού Ειρήνης αρ. 1, στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 19

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ για το κατάστημά του «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ουζερί) ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» στην οδό Ελ. Βενιζέλου & Γραβιάς αρ. 1, Αγ. Παύλος, για χρόνο αόριστο


ΑΠΟΦΑΣΗ 20

Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του κ. ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του Γεωργίου, για το κατάστημά του «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (Ουζερί) ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου & Γραβιάς αρ. 1, στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 21

Συζήτηση και λήψη απόφαση για την εκμίσθωση χώρων σε δημοτικά κτίρια, προκειμένου να τοποθετηθούν αυτόματοι πωλητές (μηχανές ή συστήματα αυτόματης διάθεση τροφίμων & ροφημάτων)


4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 26/08/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Αγίου Παύλου (αρ. αιτ. ενδιαφ. 19242/6-5-2015)


6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 07/10/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης , για την οικονομική ενίσχυση κατοίκου Αγίου Παύλου


7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Παύλου στις 27/11/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των χώρων του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Κοντομαθιού Ιωάννη του Δημητρίου, για το κατάστημα του "Ταβέρνα" στην οδό Γραβιάς 2 Αγ. Παύλος για 3 έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση ωραρίου Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του Κοντομαθιού Ιωάννη του Δημητρίου, για το κατάστημά του "Ταβέρνα" επί της οδού Γραβιάς 2 στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος της ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ για το κατάστημά της "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ" που βρίσκεται στην οδό Ηπείρου 2 στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών