Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2022

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2022

22 Δεκεμβρίου 2022

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/01/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεάπολης - Συκεών εκτός της έδρας του (παρ.10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10)


2η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/01/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεάπολης Συκεών για τη διετία 2022-2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τη διετία 2022-2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τη διετία 2022-2023


3η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/01/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για συνταγογράφηση μοριακών διαγνωστικών ελέγχων COVID


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγνωστικά κέντρα προκειμένου να προσφέρουν τη διενέργεια τεστ PCR σε προνομιακή τιμή για τους δημότες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


4η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/01/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα - καταγγελία βανδαλισμού γραφείων ΚΚΕ


5η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/01/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα καταδίκης φασιστικών επιθέσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση-ενημέρωση για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε πολυκατοικία της οδού Ορεστιάδος στη Νεάπολη


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Παράταση σύμβασης ανάθεσης της «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ» προϋπολογισμού 22.940,00€, και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022, λόγω ανεπαρκών πιστώσεων ΚΑΕ παρελθόντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022, που αφορά α) Χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ β) Ένταξη νέας μελέτης στον προϋπολογισμό έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως για το έτος 2022 και μέχρι αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2022 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: «Πρόσθετες εργασίες στο σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας στο κτήριο Β’ ΚΑΠΗ – Ιατρεία – Γραφεία στην οδό Επταπυργίου Δ.Ε. Συκεών», προϋπολογισμού 30.913,20 € με ΦΠΑ 24%, και έγκριση της μελέτης με αριθ. 51/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης για εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Παράταση για ένα έτος, της μίσθωσης του ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών για τη στέγαση του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τη διετία 2022-2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ. 51961/22-10-2021 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος μετά την έκδοση νέου δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ και λόγω λήξης του παλαιοτέρου δελτίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κατάθεσης ποσών της παγίας προκαταβολής του Δήμου σε πιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμό ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018


6η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/02/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Ενημέρωση και συζήτηση για την υπερυψωμένη περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και προτάσεις για την ονομασία της


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή τριών δένδρων (ακακίες), τα οποία φύονται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λαχανά 34 (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 8/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Κατ’ αρχήν απόφαση για εξαγορά ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ερατοσθένους, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, εμβαδού 145,35τ.μ., σε ποσοστό 100% από τον κ. Καπέτη Αντώνιο


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ισχύος του μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μέχρι τις 31/12/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανανέωσης της δωρεάν διάθεσης για χρήση Δημοτικού οχήματος του Δήμου, στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών, λόγω παραίτησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022, που αφορά “Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας με τη συμμετοχή του Δήμου Νεάπολης- Συκεών”


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, α) για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων κωδικών παρελθόντων ετών, β) για την συμπληρωματική κατανομή ποσού 55.482,50 € προς τον Δήμο από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο «ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»


ΑΠΟΦΑΣΗ 33

Κατανομή ποσού 221.930,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (α' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση αιθουσών 1ου-3ου Γυμνασίου Νεάπολης στο 1ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση εκπαιδευτικών χώρων για τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας - ΚΕ.ΜΕ.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για σημειακή παρέμβαση στην οδό Παπαναστασίου 30, προς αντικατάσταση θέσης στάσης μπροστά από πρώην Περίπτερο το οποίο καθαιρέθηκε 2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/2018 ΑΔΣ με πεζοδρόμιο

(Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 70/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση λήψης προσωρινών κυκλοφορικών μέτρων επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής της Δ.Ε. Πεύκων για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 80/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση λήψης προσωρινών κυκλοφορικών μέτρων στην οδό Αγ. Δημητρίου 28 της Δ.Ε. Συκεών για εργασίες επέκτασης Φυσικού Αερίου (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 10/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Υδρ. Παπαγεωργίου αρ.40, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 6/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Γρ. Λαμπράκη, έναντι του ο.α. 23, πριν τη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 9/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ.82547/12/13-05-2013 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και της κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου αρ. 19, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ, σε ισόγεια θέση στάθμευσης (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 7/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα κενά εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του δήμου μας - Έκδοση ψηφίσματος


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση τιμών στον Χρήστο Σαρτζετάκη – Έναρξη διαδικασιών για την μετονομασία οδού


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα κατά της οπαδικής βίας


Αποσύρθηκε το 26ο θέμα της συνεδρίασης


7η έκτακτη διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/02/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας με τη συμμετοχή του δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού7.440,00€, και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απόφασης 261/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΥΝΣ με θέμα «Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών»


8η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/03/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία


9η ειδική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/03/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής για το α’ εξάμηνο του 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής για το β’ εξάμηνο του 2021


10η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/03/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία της Υπηρεσίας INTERREG στη Θεσσαλονίκη και παρέμβαση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση της πλατείας που βρίσκεται πάνω από το Δημοτικό χώρο στάθμευσης μεταξύ των οδών Ελπίδος, Ελ. Βενιζέλου και Έβρου στην εταιρία BRICKLAYER MIKE χωρίς δημοπρασία


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 5/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών», με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.-Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της 26336-10/11/2020 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προκαταρτικής διαβούλευσης της αγοράς για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης Καθαρές Αστικές Μεταφορές στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της τροποποίησης της υπ’αρ. πρωτ. 10682/03-02-2022 τροποποιημένης σύμβασης που αφορά την ανάδοχο εταιρία ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022, για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και για νέο έργο


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 α) για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων β) νέα προγραμματική σύμβαση


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων VOICES και PITCH, που συγχρηματοδοτούνται από το από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και από ιδίους πόρους του δήμου και β) για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, έγκριση της μελέτης αρ.08/2022 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών 2022 – 2023», προϋπολογισμού 909.000€ με ΦΠΑ24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 222/2021 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας, για την καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) που δεν χορηγήθηκαν


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Μαδύτου 75, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 16/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αθανασίου Διάκου 11 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 17/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, για το έτος 2022 (αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 21/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής δέντρων και κατεδάφισης κτισμάτων & αποθηκών για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, που αφορά χώρου σχολείου στη συμβολή των οδών Σπάρτακου και Μποσνάκη, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 22/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021 (αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 11/2022)


11η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/03/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 λόγω:

α) Συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

β) Συμπληρωματικής απόφασης μηνός Μαρτίου έτους 2022 για απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.

γ) Ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση καμερών στα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 48796/08.10.2021 (με ΑΔΑΜ:21SYMV009361049 2021-10-13), σύμβασης για την προμήθεια πέντε (5) απορριμματοφόρων οχημάτων, ποσού 842.006,10€ με το ΦΠΑ, ως προς τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για: α) επιπλέον ποσό εσόδων από τους ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών και β) Υποβολή αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για την έγκριση εκατό οκτώ (108) θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος επιχορήγησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών (3ος κύκλος) γ) ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 (Υποχρεωτική)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Συμπληρωματική κατανομή ποσού 110.965,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Αξιοποίηση ακινήτου με αριθμό 04 στο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ131 της Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου


12η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 01/04/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον Σαϊντού Καμαρά


13η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/04/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Παράταση μισθωτηρίων συμβολαίων διαμερισμάτων που έχουν μισθωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος στέγασης προσφύγων «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) - ΕΣΤΙΑ 2021 έως 31/12/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 5/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


14η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/05/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 λόγω συμπληρωματικής απόφασης μηνός Απριλίου έτους 2022, για απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και ενίσχυσης ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 54/2022 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών με θέμα «Καθορισμός τροφείων-εκπτώσεων και διαδικασίας διακοπής φοίτησης των νηπίων των παιδικών βρεφικών σταθμών του ΝΠΔΔ ¨Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τιμοκαταλόγου φιλοξενίας παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΚΕΥΝΣ, εκπτώσεις και διαδικασίες διακοπής συμμετοχής


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα καταδίκης της καταστολής σε απεργούς της Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα στήριξης απεργών της Cosco


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. πρωτ 31419/18-08-22 σύμβασης με θέμα «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την νέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών» με την εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου δήμου Νεάπολης-Συκεών σύμφωνα με το υπόδειγμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη και σύνταξη -ολοκλήρωση εννέα (9) εκκρεμών υποθέσεων Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης οικοπέδων, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών κλπ της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης Συκεών» προϋπολογισμού 37.076,00€,» (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ιδία μέσα του Δήμου για την: «Διετή συντήρηση Κεντρικών Θερμάνσεων (καυστήρες – λέβητες) στα Σχολεία και τα Δημοτικά κτίρια, για την περίοδο 2022 - 2024», και έναρξη διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 98.580,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της μελέτης με αριθ.22/2022 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φρεατίων και αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» προϋπολογισμού 781.200,00€ με ΦΠΑ24% (αρ.μελ. 22/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Κάλυψη δαπανών ταφής της ανήλικης Ofranel Kalubi


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Κάλυψη δαπανών ταφής του Καρακίτσου Αστέριου του Κωνσταντίνου


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού απόσυρσης προς ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος του δημότη κ. AΦΑΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για τοποθέτηση οριοδείκτη (κολωνάκι) πλαστικό κυλινδρικό ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2 στην Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ (τοποθέτηση του ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης (ΑΔΣ 18666/22) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2 στην Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ και σε συνολικό μήκος απόστασης του πλαστικού οριοδείκτη τουλάχιστον 1,00 μέτρα δεξιά από την ράμπα και σε απόσταση από το κράσπεδο που ορίζετε από την Τ.Υ. (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 33/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ.60, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 25/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αθανασίου Διάκου αρ. 41, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 26/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση κατά παρέκκλιση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Φιλιατών έναντι 19, στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 27/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Κορυτσάς αρ.1, στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου. (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 28/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Ναυπάκτου αρ.1, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών. (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 29/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα κατά της συγχώνευσης, κατάργησης και μετακίνησης τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα υπέρ της μείωσης της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων και μη εφαρμογή της Τράπεζας θεμάτων για το 2022


15η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/05/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών με ΑΦΜ 998502113 κατά την περίοδο 2022-2023 Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. ΦΒ7/39467/Κ3/06.04.2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


16η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/05/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την ακύρωση πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας στο Δήμο μας


18η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/06/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα κατά της τροποποίησης της παρ. 7, άρθρου 67, ν. 3852/2010 στο προσχέδιο νομοσχεδίου «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου Τομέα» του Υπουργείου Εσωτερικών.


17η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/06/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης της 77/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 λόγω α) αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» β) σύναψης Δημόσιας Σύμβαση Συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν 4412/2016 με την ΜΑΘ για την εκπόνηση μελετών και γ) ενίσχυσης ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 και ισολογισμού χρήσης 2021 του κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για την εκτέλεση συγκεκριμένων συμβάσεων, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Αναπλήρωση μέλους από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής, συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, του Αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πληροφορικής του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός υπευθύνου για την παραλαβή των γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης που έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Ελισάβετ Αγγελίδου και εξουσιοδότηση για την κατάθεση των γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης στον ΙΒΑΝ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής ενός δένδρου (πεύκου), το οποίο φύεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, επί της οδού Καστοριάς, αρ. 36, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 30/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15901/15-07-2020 άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τις ορισμένες ώρες στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αναλήψεως αρ. 13, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων. (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 41/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αγίων Θεοδώρων αρ. 12, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Απόφαση 12-2022 Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών). (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 42 /2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας επί της οδού Σουλίου αρ. 5, στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου, μετά από κατασκευή εξώστη (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 43 /2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αιτήματος του δημότη κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ για τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικών κυλινδρικών ή πλαστικών κώνων για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΜΗΔΕΙΑΣ 1 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (τοποθέτηση τους ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης (ΑΔΣ 4208/2022) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού ΜΗΔΕΙΑΣ 1 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και σε συνολικό μήκος κυκλικού τόξου απόστασης 4,00 μέτρων δεξιά από την ράμπα σε συναρμογή με την λωρίδα στάθμευσης και σε απόσταση από το κράσπεδο που ορίζεται από την Τ.Υ.(Απόφαση 19-2022 Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης). (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 44 /2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για λήψη προσωρινής & περιοδικής & ολιγόωρης εντός τρίμηνης προθεσμίας απαγόρευσης στάθμευσης στην μία πλευρά των οδών Βασ. Κωνσταντίνου και Μιχαήλ Καραολή στη ΔΕ Νέαπολης για τις ανάγκες εκτέλεσης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 379570/23.03.22 Οικοδομική Άδεια (Απόφαση 20-2022 Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης). (ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.: 45/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών «ΚΕΥΝΣ», του 2ου ορόφου του ακινήτου «Β΄ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΙΑΤΡΕΙΑ» επί της Επταπυργίου 72Α, στη Δ.Ε. Συκεών, ιδιοκτησίας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

«Έγκριση της με αριθμό 6/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: “Κατανομή ποσού 221.930,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών (β΄ κατανομή)”. Διατάξεις: άρθρο 50 παρ. 3 του Ν. 1566/85, άρθρο 65 του Ν. 3852/2010


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της συνέχισης λειτουργίας παραρτήματος Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2022-2023 και ανάληψη του κόστους λειτουργίας του


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Α/βάθμιων και Β/βάθμιων Συμβουλίων για την επιθεώρηση -αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων πόλεως & υπαίθρου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλόλητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου 1ου-5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΚΕΩΝ, 4/ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ και του ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών, λόγω παραίτησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για το ΑΠΘ


19η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/06/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών με ΑΦΜ 998502113 κατά την περίοδο 2022-2023


20ή διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 05-07-2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση του χρόνου παράδοσης και 2η τροποποίηση της με αρ. πρωτ.48796/08.10.2021 (με ΑΔΑΜ:21SYMV009361049 2021-10-13), σύμβασης προμήθειας πέντε (5) απορριμματοφόρων οχημάτων, ποσού 842.006,10€ με το ΦΠΑ, για λόγους ανωτέρας βίας. ΣΧΕΤ: Α.Δ.Σ. 71/2022


21η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/07/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 9/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 229.900,00 € για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών».


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα υπέρ των υγειονομικών σε αναστολή εργασίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί κοινόχρηστου χώρου, στη συμβολή των οδών Ομήρου και Ανθέων, στη Δ.Ε. Συκεών (ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ. 48/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Λήψη καταρχήν απόφασης για την αγορά οικοπέδων με δημοπρασία, με σκοπό την κατασκευή εγκαταστάσεων εκπαίδευσης στην Πολεοδομική Ενότητα 1 ‘Κολοκοτρώνη’, στην περιοχή Πέτρου Λεβαντή της Δημοτικής Ενότητας Συκεών


ΘΕΜΑ 4ο (συζητήθηκε)

Διοικητικά και αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών των οφειλετών του Δήμου και των σχολικών επιτροπών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του πρώην μισθωτή του δημοτικού αναψυκτηρίου εντός του χώρου δασικής αναψυχής της Δ.Ε. Συκεών (συμπληρωματικά της αρ. 332/18 Α.Δ.Σ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ 44532/25-05-22 σύμβασης με θέμα «προμήθεια μηχανών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με την εταιρεία ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT Α.Ε


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022, λόγω ενίσχυσης ανεπαρκών πιστώσεων λογαριασμών εξόδων και κρατήσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 λόγω:

α) Πρόσθετης χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης «Καθαρές Αστικές Μεταφορές στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών» του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

β) Απαλλοτρίωσης οικοπέδου που βρίσκεται στο χώρο Γυμνασίου του Ο.Τ. Γ359, μεταξύ των οδών Γληνού – Αναστασιάδη – Αναγνωστάκη, στην Δ.Ε. Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Α. ΜΠΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε." κατόπιν άσκησης της υπ’ αριθμ. ΑΓ203/6-5-2022 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών


Αποσύρθηκε το 15ο θέμα της συνεδρίασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2022 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: «Κατασκευή περίφραξης λόγω επικινδυνότητας πέριξ του παλαιού Ι.Ν. Αγίου Παύλου Δ.Ε. Αγίου Παύλου», προϋπολογισμού 36.447,94 € με ΦΠΑ 24%, και έγκριση της μελέτης με αριθ. 31/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2022 ως προς τον τίτλο του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδών, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου, τσιμεντοστρώσεις - κυβολιθοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις και λοιπές εργασίες αστικής αναβάθμισης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» προϋπολογισμού 6.670.000,00€ με Φ.Π.Α.24%, την έγκριση της μελέτης Μ 01/22 και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Συκεών στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Νέαπολης-Συκεών, του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Νεάπoλης-Συκεών», Μ 01-21, όπως περιγράφονται στην Τεχνική έκθεση. (ΑΠΟΦ.ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ.:46 /2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 7/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 8/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Παράδοση του απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης ΚΗΗ 2150 μάρκας ISUZU στην Eλληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης έγκρισης διαδικασιών που απαιτούνται (στις κατά περίπτωση αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες), για την οριστική απόσυρση από την κυκλοφορία δύο (2) Μηχανήματα Έργου (καδοπλυντήριο - εσκαφέας φορτωτής), ένα(1) φορτηγό όχημα, ένα (1) επιβατικό όχημα και ένα (1) ημιφορτηγού οχήματος του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 15/07/2022 πρακτικού καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου Νεάπολης Συκεών. Σχετ.: α) η με αριθμ. 231/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


22η τακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/08/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Ποτίδαια Χαλκιδικής και τον καθορισμό του χρόνου της μίσθωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή αιτήματος ιδιοκτητών και απόφαση για διατήρηση της Απαλλοτρίωσης και παρακατάθεσης, σχετικά με την Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων 4859/1983


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της σύμβασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έργο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Παράταση σύμβασης ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύσταση ενεργειακής κοινότητας με τη συμμετοχή του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Παράταση σύμβασης ανάθεση υπηρεσίας Συντήρησης Υποστήριξης των φωτοτυπικών Μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση κατά την διάρκεια της υπ’αριθμ. πρωτ 31419/18-08-22 σύμβασης και της 42032/18-05-22 τροποποίησής της με θέμα «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την νέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών» με την εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση κατά την διάρκεια της υπ’αριθμ. πρωτ 41984/18-05-22 σύμβασης με θέμα «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. (O.T.S.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 (Α.Ο.Ε. 261/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (Α.Ο.Ε. 265/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για την εκτέλεση συγκεκριμένων συμβάσεων, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Αναπλήρωση μέλους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, του Αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πληροφορικής του Δήμου έτους 2020 – (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 372/2019, 58/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού ΚΑΥΚΑΣΟΥ 50 - Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική κλειστή θέση στάθμευσης (Piloti) (Αποφ. 52/2022 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τοποθέτηση οριοδείκτη (κολωνάκι) πλαστικό κυλινδρικό ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 64 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Αποφ. 53/2022 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ. 31282/11-11-2019 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης του αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΒ 6197 λόγω έκδοσης νέου δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4990/26-02-2021 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού από Ν. Κασσίμη έναντι 13 σε Φαιστού 20, Δ.Ε Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα υπέρ των εργαζομένων στη “Μαλαματίνα”


23η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/09/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 173

«Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ.πρωτ.31199/11-4-2022, που αφορά στην ανάθεση εργασιών για την πλύση & απολύμανση των κάδων απορριμμάτων»


24η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/09/2022


ΘΕΜΑ 1o

Ίδρυση Διαδημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας με τη συμμετοχή των Δήμων Νεάπολης-Συκεών και Σιθωνίας και Δημοτικών Νομικών Προσώπων


ΘΕΜΑ 2o

Μετάθεση χρόνου σύμβασης «Διενέργεια 10 τηλεδιαβουλεύσεων»


ΘΕΜΑ 3o

Διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Μουδανιών (από το σιντριβάνι μέχρι το δημοτικό πάρκινγκ), για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ» (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ 57/2022)


Δεν συζητήθηκαν τα θέματα


25η έκτακτη διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/09/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση χρόνου σύμβασης «Διενέργεια 10 τηλεδιαβουλεύσεων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Μουδανιών (από το σιντριβάνι μέχρι το δημοτικό πάρκινγκ), για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ» (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ 57/2022)


Αποσύρθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


26η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/09/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Ίδρυση Διαδημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας με τη συμμετοχή των Δήμων Νεάπολης-Συκεών και Σιθωνίας και Δημοτικών Νομικών Προσώπων


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου εντός του οποίου λειτουργεί η δημοτική πισίνα και των χώρων που την περιβάλλουν, στην περιοχή πρώην στρατοπέδου Στρεμπενιώτη, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δύο κτισμάτων άνωθεν του δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων, επί των οδών Παναγιώτη Αφαλή, Ακρίτα, Έβρου στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή τη διάθεση θέσης κενωθέντος περιπτέρου στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αριθμ. 371/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΥΝΣ μετά από παραίτηση


Αποσύρθηκαν το 3ο και το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


27η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/09/2022


Συζήτηση για τα θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας και των προβλημάτων που δημιούργησε η πρόσφατη νεροποντή στο Δήμο μας


28η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/10/2022


Συζήτηση για την πορεία των ΚΔΑΠ


29η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/10/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2021


30ή τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/10/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 13 /2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 107.495,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 18/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση διδακτηρίων για γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π»


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Έκδοση ψηφίσματος για τις θέσεις εργασίας στο «Βοήθεια στο σπίτι»


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κανονισμού εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εργασιών οργανισμών κοινής ωφέλειας (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 62/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 λόγω:

α) Συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

β) Συμπληρωματικής απόφασης μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022 για απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.

γ) Εκπόνησης νέων μελετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης της σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων μεταξύ του δήμου Νεάπολης – Συκεών και της εταιρείας ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΜΟΝ ΙΚΕ “ΜΕΤ. ΔΟΜ. Μ. ΙΚΕ” για ένα (1) επιπλέον έτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση τακτικών μελών στην Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, λόγω ανεξαρτητοποίησης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Συκεών στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Νεάπολης-Συκεών, του έργου: «Επισκευές - συντηρήσεις οδών, πεζοδρόμων, κλιμάκων, πεζοδρομίων κλπ. 2021-2024 Δήμου Νεάπολης - Συκεών», Μ 02-21 (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 59/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος του έτους 2022 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο “Εργασίες προσαρμογής δικτύου πεζοδρόμων με οδούς” προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24% & έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2022 μελέτης


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 10/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 11 /2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 214.990,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (γ' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 12/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

Παροχή έκτακτης κρατικής χρηματοδότησης προς το Δήμο και τις σχολικές επιτροπές για να ανταποκριθούν στις συνθήκες της ακρίβειας και των ανατιμήσεων, για μέτρα στήριξης των εργατικών λαϊκών οικογενειών των μαθητών του Δήμου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 198

Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού


31η έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/11/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022


32η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/11/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΕΝ Α.Ε. ΟΤΑ και Γνωμοδότηση για συμμετοχή του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για την καταβολή πρόσθετης χρηματοδότησης ποσού 650.000,00 € στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Καλπακίου και πλησίον της εισόδου της οικοδομής επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 45, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Κασταμονής 4, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Πρεμετής αρ.4, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Παράταση χρόνου σύμβασης «Διενέργεια 10 τηλεδιαβουλεύσεων» με την εταιρεία Novoville Limited Greek Branch για χρονικό διάστημα 4 μηνών


Συζήτηση για τα προβλήματα της περιοχής της Ευαγγελίστριας


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της 26336-10/11/2020 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (90726/18-10-22 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής)


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

4o Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της 26336-10/11/2020 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. (97555/07-11-22 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής)


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ΄ τρίμηνο του 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης για εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2022 προκειμένου να συμπεριληφθούν τα έργα με τίτλους: α) «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Νεάπολης – Συκεών μετά από την εκδήλωση επικίνδυνων και καταστροφικών φαινομένων», και β) «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ή μη χρήσης χώρου λειτουργίας της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων ( ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ 64-2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου και μετατόπισης κολώνας δημοτικού φωτισμού, επί της οδού Αγίου Στεφάνου 48 & Μηδείας 13 της Δ .Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική κλειστή θέση στάθμευσης ( ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ 66-2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 70912/28-02-2013 άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής ενός δένδρου (πλατάνου), το οποίο φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 82 ( ΑΠΟΦ. ΕΠ.ΠΟ.ΖΩ 65-2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός ελεγκτών, του υποχρεωτικού (τακτικού) διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2021 και το 2022, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΣΕΠΕ μετά από παραίτηση


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 19 /2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών, των λειτουργικών δαπανών των Εξεταστικών Κέντρων, για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 822 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2022)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 20 /2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση του γυμναστηρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 21 /2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 35/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ως προς το ωράριο της παραχώρησης της σχολικής μονάδας του 2ου Δημοτικού σχολείου Συκεών στην ΚΕΥΝΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση Φροντιστηρίου Βιωσιμότητας: Εκπαίδευση για την Αειφορία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη


33η διά περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/12/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024


34η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/12/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023


35η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/12/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα ( αριθ. αίτησης 99915/11-11-2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Νέων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στις οδούς Σουλίνης, Αντ. Τρανού και Αδ. Κοράη για την υλοποίηση του έργου «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΒΑΡΝΑ», ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός υπευθύνου στον λογαριασμό των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Δήμου που εκτελούνται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στην ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ για τη στέγαση Κέντρου Ημέρας


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Συναίνεση Διόρθωσης Σφάλματος στο Εθνικό Κτηματολόγιο, για ακίνητο που βρίσκεται στην Δ.Ε. Συκεών στο Ο.Τ.26β4


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Μερική Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ “Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών”


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022, λόγω επιχορήγησης του Δήμου με συνολικό ποσό 23.652,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός οργάνων διενέργειας δημοπρασιών για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 24/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 29/2022, 35/2022, 36/2022, 37/2022 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 22/2022, 30/2022, 31/2022, 32/2022, 33/2022, 34/2022αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 39 /2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 214.990,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (δ' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ., 40 /2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου-5ου Δημοτικών Σχολείων Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 38 /2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών, των δαπανών των Εξεταστικών Κέντρων, για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση»


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός νέου υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Παράταση ισχύος του μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μέχρι τις 31/12/2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Κάλυψη δαπανών ταφής της Αικατερίνης Αγγελάκητου Παναγιώτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για τη διάσωση του ΙΤΣΑΚ & Παραμονή του στη Θεσσαλονίκη (Α.Π.Θ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την υπογραφή και την επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021