Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2014

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2014

23 Δεκεμβρίου 2014

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/01/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/01/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)


3η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/02/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/02/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)


5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/03/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)


6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/03/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)


7η τακτική συνε0δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/04/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)


8η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/04/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/04/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)


10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/04/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)


11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/04/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)


12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/06/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)


13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/06/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)


14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 01/07/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)


15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29/07/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)


16η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/09/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)


17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/09/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 364 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 365 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 366 (ΛΗΨΗ)


18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/09/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 367 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 368 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 369 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 370 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 371 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 372 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 373 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 374 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 375 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 376 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 377 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 378 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 379 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 381 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 382 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 383 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 384 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 385 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 386 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 387 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 388 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 389 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 390 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 391 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 392 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 393 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 394 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 395 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 396 (ΛΗΨΗ)


19η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 01/10/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 397 (ΛΗΨΗ)


20ή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/10/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 398 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 399 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 400 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 401 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 402 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 403 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 404 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 405 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 406 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 407 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 408 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 409 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 410 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 411 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 412 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 413 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 414 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 415 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 416 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 417 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 418 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 419 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 420 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 421 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 422 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 423 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 424 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 425 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 426 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 427 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 428 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 429 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 430 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 431 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 432 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 433 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 434 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 435 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 436 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 437 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 438 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 439 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 440 (ΛΗΨΗ)


21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/11/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 441 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 442 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 443 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 444 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 445 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 446 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 447 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 448 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 449 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 450 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 451 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 452 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 453 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 454 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 455 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 456 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 457 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 458 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 459 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 460 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 461 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 462 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 463 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 464 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 465 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 466 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 467 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 468 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 469 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 470 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 471 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 472 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 473 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 474 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 475 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 476 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 477 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 478 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 479 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 480 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 481 (ΛΗΨΗ)


22η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/11/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 482 (ΛΗΨΗ)


23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 01/12/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 483 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 484 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 485 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 486 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 487 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 488 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 489 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 490 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 491 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 492 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 493 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 494 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 495 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 496 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 497 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 498 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 499 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 500 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 501 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 502 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 503 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 504 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 505 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 506 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 507 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 508 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 509 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 510 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 511 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 512 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 513 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 514 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 515 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 516 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 517 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 518 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 519 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 520 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 521 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 522 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 523 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 524 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 525 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 526 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 527 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 528 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 529 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 530 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 531 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 532 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 533 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 534 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 535 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 536 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 537 (ΛΗΨΗ)


24η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/12/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 538 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 539 (ΛΗΨΗ)


25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/12/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 540 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 541 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 542 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 543 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 544 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 545 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 546 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 547 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 548 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 549 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 550 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 551 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 552 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 553 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 554 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 555 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 556 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 557 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 558 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 559 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 560 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 561 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 562 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 563 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 564 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 565 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 566 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 567 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 568 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 569 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 570 (ΛΗΨΗ)


26η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/12/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 573 (ΛΗΨΗ)